Hur många infästningar/m ² ska användas och hur ska de placeras?
Se arbetsanvisning under respektive system. Till Fasadputssystem.


Kan man köpa enskild komponenter av Finjas putssystem?
Nej. Ingående komponenter är verifierade tillsammans och säljs enbart som system.


Var hittar jag teknisk beskrivning och detaljer om Finjas putssystem?
Aktuell information finns alltid på Finjas hemsida. Till Fasadputssystem.
Broschyrer finns också att hämta hos Finjas återförsäljare.  


Vilket Finja putssystem används när det inte är behov av isolering utan enbart ny puts?
Finja Rotputs-system.


Visar 4 av 4