Vilket bruk använder man till Finjas fasadputssystem Iso-Fin och Iso-Min?
Glasfiberbruk A.

Vilket Finja fasadputssystem har luftspalt?
Iso-Vent och Iso-Fin med luftspalt.

Vilket är minsta isolertjockleken på vårt luftade fasadputssystem?
Iso-Vent 30 mm och Iso-Fin med luftspalt 50 mm.

Vilket putssystem med isolering ska man använda ner i mark?
Iso-Fin.

Vilket infästningsdjup gäller för Finjas fasadputssystem i lättklinker, lättbetong och tegel?
Min.70 mm.

Hur många skikt putsbruk lägger man på Finja fasadputssystem Iso-Plus?
Två putsskikt.

Vad bör det längsta måttet vara mellan rörelsefogar på Finja Iso-Plus?
15 meter.

Finns det något fogfritt Finja fasadputssystem med isolering?
Nej.

Hur många infästningar / m ² är det minsta som kan användas?
4,3 st /m ².