Finns det något mängdberäkningsprogram för kalkyleringar av materialåtgång till husgrunder av Finjas grundelement och cellplast?
Ja, kontakta någon av Finjas återförsäljare så kan Ni få hjälp med mängdberäkning i ett speciellt program som Finja utvecklat. 


Hur mycket kan jag belasta en EPS skiva?
Från 60 kpa upp till 300 kPa/m², d.v.s. från 6 ton upp till 30 ton/m² i korttidsbelastning. Se respektive produktdatablad. 


Hur påverkas EPS av fukt?
Vatten stiger inte kapillärt i EPS. I en platta på mark är det viktigt att förhindra att markfukten sugs upp i plattan och med EPS isolering placerad på dränerande grusmaterial förhindras kapillärsugningen upp i plattan.


Kan EPS mögla?
Nej, EPS cellplast innehåller inga ämnen som kan påverkas av mögel.


Vilka höjder kan man få på kantelementen?
Det varierar beroende på typ. Se respektive produktblad för mer information.


Vilket isoleringvärde har cellplast?
Det varierar beroende på typ. Se respektive prestandadeklaration.


Visar 6 av 6