Vad består EPS cellplast av?
98% luft och 2% polystyren.

Hur påverkas EPS av fukt?
Vatten stiger inte kapillärt i EPS. I en platta på mark är det viktigt att förhindra att markfukten sugs upp i plattan och med EPS isolering placerad på dränerande grusmaterial förhindras kapillärsugningen upp i plattan.

Är EPS ett ergonomiskt byggmaterial?
Ja, p.g.a. sin låga densitet är cellplast ett ergonomiskt byggmaterial att hantera.

Kan EPS mögla?
Nej, EPS cellplast innehåller inga ämnen som kan påverkas av mögel.

Hur stor vattenabsorption har cellplast?
EPS Cellplast har en mycket låg vattenabsorption (<5%) vilket gör att isoleringsförmågan bibehålls även vid fuktiga förhållanden.

Är Finjas cellplastskivor CE-märkta?
Ja, Finjas cellplastskivor är CE-märkta.

Finns det något mängdberäkningsprogram för kalkyleringar av materialåtgång till husgrunder av Finjas grundelement och cellplast?
Ja, kontakta någon av Finjas återförsäljare så kan Ni få hjälp med mängdberäkning i ett speciellt program som Finja utvecklat.

I vilka kvalitéer finns Finja Cellplast?
Finjas cellplast kan erhållas i ett flertal kvalitéer, från 60 kPa - 300 kPa.

Är EPS åldersbeständigt?
EPS är mycket åldersbeständigt och blir starkare med åren. Materialet kan dock missfärgas och få en något uppluckrad yta vid långvarig UV-påverkan.