Hur är komforten i lättklinkerhus?
Husen håller en relativt jämn inomhustemperatur p.g.a. värmetrögheten i kulorna, värmen tas upp och lagras i blocken, vid överskott och avges sedan långsamt. Dessutom tillåter blocken väggen att "andas" vilket ger en bra fuktbalans.

Varför rekommenderar Finja grundplåt till Ergothermblocken?
Grundplåten har bl.a. som funktion att tjänstgöra som glidskikt mellan grund och vägg pga. olika temperaturrörelser i grund och vägg. Utan glidskikt ökar risken för sprickor i ytterväggen. Även en s.k grundisoleringspapp kan användas som glidskikt.

Hur mycket belastning tål en lättklinkerbalk?
Det varierar beroende på balkens längd och på balkens bredd. Se Finjas arbetsanvisningar för uppgifter om tillåten bestning.

Vilket håll ska pilen på lättklinkerbalkarna peka på?
Pilen i änden på balkarna ska peka uppåt, p.g.a. armeringen i balkarna.

Behöver man ha bruk i stötfogarna när man murar lättklinkerblock över mark?
Nej! Man kan oftast använda sig av stötfogsfri strängmurning, det innebär att man lägger 2 parallella strängar bruk som liggfog samt att blocken placeras stumt mot varandra utan bruk i stötfogen. För ytterligare info, se Finjas arbetsanvisningar.

Ska mura en långmur med Finjas lättklinkerblock. Har Finja något hjälpmedel för att underlätta / rationalisera påförandet av bruk?
Finja har en murbrukslåda(finns till olika block bredder) som man placerar ovanpå första blockskiftet (anläggningsskiftet) sedan fyller man på den med Murbruk och skakar / drar den försiktigt framåt. Då bildas två jämna brukssträngar, sedan lavar man på block efterhand.

Hur löser man dragningen av el / vattenrör i Ergothermväggar, om man inte vill ha ledningarna synliga?
Efter att väggarna är uppmurade kan man exempelvis använda sig av en spår- / dosfräs för infällning av rör, sedan nätkompletterar man över spåren samt lagar i håligheter innan väggen slutligen putsas färdig.

Ska mura en villa med lättklinkerblock. Vad kapar man lämpligtvis blocken med?
Finja har en blockklipp för kapning av block i sitt sortment och den fungerar utmärkt till massiva block men inte till isolerade block. Till Ergothermblock är är en bandsåg med specialklinga det allra bästa men även en s.k alligatorsåg av proffskvalité fungerar utmärkt. Till Finja Fördelblock fungerar en vinkelslip med 230 mm klinga utmärkt.

Hur många lättklinkerblock / Murblock går det på en m²?
Det åtgår 8,3 block per m². Undantaget är Ergotherm 400 där åtgången är 10 block per m²