Finns det något mängdberäkningsprogram för materialåtgång av block och tillbehör?
Ja, kontakta någon av Finjas återförsäljare så kan Ni få hjälp med mängdberäkning i ett speciellt program som Finja utvecklat.


Hur stor belastning klarar en lättklinkerbalk?
Det beror bland annat på balkens längd och bredd. Se prestandadeklaration för aktuell balk.


Måste lättklinkerblock putsas?
Nej, men de behöver portätas genom slammning med cementbaserat bruk.


När behövs det putsnät på lättklinkerväggar?
När det föreskrivs. Se arbetsanvisningar för aktuellt block.


Ska man använda glidskikt, t ex grundplåt eller grundisoleringspapp, vid murning av yttervägg på betongplatta med Finjas block?
Ja, se arbetsanvisningar under respektive produkt. Till Block.


Varför behövs det putsnät vid putsning?
Generellt för att minska risken för krympsprickor men vid revitering även för att hålla putskiktet på plats.


Varför har Isolerblock grå isolering?
Cellplasten innehåller grafit vilket bidrar till en bättre isoleringsförmåga, cirka 20 % bättre än vit cellplast.


Åt vilket håll ska pilen i änden på lättklinkerbalkarna peka på?
Balken ska alltid monteras så att pilen pekar uppåt. Se Arbetsanvisning Murblock & Murblock Fördel och Arbetsanvisning Mursystem Exakt.


Visar 8 av 8