Vad är en blow-out vid användning av Snigeldynamit?
Det är när snigeldynamiten med kraft blåser ur hålet som man hällt snigeldynamiten i.

Vad beror det på att man får en blow-out vid användning av Snigeldynamit?
Om blandningsvattnet eller stenen är väldigt varma ökar risken vid påfyllningstillfället. Risken ökar också om hålet är diamantborrat eller över 40 mm.

Varför händer det ingenting när jag hällt Snigeldynamit i borrhålen?
Det är viktigt att man håller sig till blandningsförhållandena som står i broschyrer, på förpackningen och på produktbladet. Man bör inte tillsätta mer vatten än vad som anges. Dessutom är det viktigt att man blandar materialet väl, med en snabbgående borrmaskin och visp. Till en början ser det klumpigt ut, men fortsätter man ett tag till får det en rinnande konsistens. Följ även borrscheman och avstånden mellan hålen.

Vad gör jag med snigeldynamiten om inget hänt på några veckor?
När snigeldynamiten har haft sin expansion och det inte har verkat något kan man blåsa ur hålen med luft. Det blir till ett pulver, tänk på att skydda ögonen då det är kalkbaserat.

Hur mycket Snigeldynamit går det åt?
Har man borrat 35 mm stora hål så går det 1,8 kg per löpmeter. 10 kg räcker till 5,6 meter.

Vilken Unitherm brandskyddsfärg har jag till stål?
Om stålet är inomhus heter produkten Unitherm Safir och är stålet utomhus Unitherm Brilliant.

Hur mycket Unitherm går det åt på stål inomhus?
Det beror på flera faktorer, vi behöver veta vad det är för brandklass, utnyttjandegrad och typ av stål. Sedan står det i tabellerna på vår hemsida. Är det ändå oklart, så kontakta oss så hjälper vi dig.

Går det att brandskyddsmåla trä utomhus med Unitherm?
Nej, egentligen inte. Möjligen under takfot i väderskyddat läge och där det inte är utsatt eller risk för eventuell kondens.

Hur mycket köldtillsats ska jag blanda i bruket?
Cirka 5 % av bindemedelsvikten. Se tabell på hemsidan.