ENG
frågor & svar   |    sök återförsäljare   |    lediga tjänster   |    åf-sidor   |    e-handel    |    pressrum

Rätt sand på rätt plats

Sand är mer än bara sand. Det finns många typer av sand med olika stuktur och storlek på kornen. Nu lanserar Finja sand för de medvetna användarna som vet vilken sand som är bäst för dem.
 

Stensättare lägger marksten

 

För stensättaren

Stensättaren behöver sättsand och fogsand i sitt dagliga arbete. Finjas Sättsand är gjord av krossat material som bildar ett kompakt underlag lämpligt till marksten.

Vi lanserar Fogsand och Fogsand ogräshämmande som båda ger starka och långvariga fogar för stensättning. Fogsand är gjord av torkad natursand och Fogsand ogräshämmande är av krossad återvunnen betong.
Betongens höga PH-värde försvårar för ogräs att gro och den krossade
strukturen på kornen ger en bra låsning av markstenen.
 

För kreativa småbyggare

Ska man göra slott och sandkakor ska sanden hålla ihop. Finjas Sandlådesand är en natursand som har precis den rätta strukturen och kornigheten för att även riktigt små byggare ska lyckas. På lekplatsen däremot, vill man ha en porös och mjuk sand som dämpar vid fall.  Det gör Finjas mjuka Lekplatssand, som också uppfyller kraven enligt EN 1177.
 

Sandlådesand och mur- & putssand

 

Vid halt underlag

Finjas Halksand är naturligt torkad stenkross utan tillsatt salt. Den är förpackad i plastsäck, vilket gör att den kan förvaras utomhus och alltid stå beredd på trappan under vintern. Sanden passar till halkbekämpning av uppfarter, trottoarer och trädgårdsgångar

 

sand
fog
fogsand
lekplats
sandlådesand
halksand
mursand
FaceBook!  Twitter!  LinkedIn!     Följ Finja