Finjas fasader är noggrant utprovade och passar alla olika sorters byggnader. Du väljer system utifrån de grundförutsättningar ditt hus har och ­naturligtvis också utifrån det resultat du vill få. ­­­I samråd med våra experter tar du fram exakt det ­system som passar just ditt hus bäst.

Fasadputssystem

Finjas fasader är noggrant utprovade och passar alla olika sorters byggnader. Du väljer system utifrån de grundförutsättningar ditt hus har och ­naturligtvis också utifrån det resultat du vill få. ­­­I samråd med våra experter tar du fram exakt det ­system som passar just ditt hus bäst.

Ädelputs, Fasadfärg och Ytputs

Ädelputs är en förädlad oorganisk puts som används till ytskikt såväl vid ­nyproduktion som ­renovering. Ett torrbruk som blandas med enbart vatten för att få en ­användningsklar produkt. De många olika kulörerna och ytstrukturerna skapar genom­färgade, estetiskt tilltalande fasader med personlig prägel.

Fasadfärg och Ytputs är produkter för slutbehandling av putsade fasader. Fasadfärg bevarar den befintliga strukturen i putsen och ger den ett varaktigt och ­skyddande ytskikt. Ytputs är ­baserad på samma bindemedel som Fasadfärg, men med ballast i olika fraktioner.

adelputs-fasadfarg-ytputs.png