Kan man blanda köldtillsatsmedel i putsbruk?
Finja rekommenderar det inte p.g.a att putsens yttersta skikt kan ta skada då.

Varför har det blivit småsprickor i väggen efter man har putsat den?
Kan bl.a. bero på dålig förvattning / eftervattning, för tjockt puts påslag, ej tillräckligt väderskyddad.

Varför kan man skönja fogmönstret genom en nymurad/putsad vägg utomhus vid vissa väderlekar?
kan bero på ojämnt sug i väggen, slarvat med grundningen, grundar man väggen före utstockningsskiktet blir det jämnare sug i väggen.

Vad är revetering?
En putsteknik där putsen inte har vidhäftning i det befintliga underlaget, exempelvis vid putsning på trästomme. (se Finjas ROT-putssystem)

Finns det även olika klasser när det gäller putsbruk?
Ja putsen är indelad i 4 klasser, som är baserad på tryckhållfasthet i Mpa, följande CS 1 = 0,4-2,5, CS 2 = 1,5-5,0, CS 3 = 3,5-7,5, CS 4=>6

Kan man använda Finjas gipsputs utomhus?
Nej, det är inget vi rekommenderar p.g.a. att det är frostkänsligt.

Om man ska lägga på 10 mm tjockt med gipsputs hur mycket går det cirka per m²?
Det går cirka 9 kg / m².

Har en trädgårdsmur gjord med Finjas Lättklinkerblock, vad ska jag använda för bruk att putsa med?
Finjas Cementbruk A kan många gånger vara ett bra alternativ pga. att det har låg uppsugningsförmåga av vatten, och är därmed inte så frostkänsligt.

Vad är säckskurningsbruk?
Ett genomfärgat slamningsbruk som appliceras i ett tunt skikt på tegelfasader. Oftast kan man skönja fogmönstret från teglen genom putsen. Finja saluför säckskurningsbruket i 7 standardkulörer.

Hur länge bör man eftervattna puts?
Finja rekommenderar minst 3 dygn vid normala förutsättningar.

Om man använder VFZ putsnät hur mycket överlapp behöver man ha?
Finja rekommenderar minst 50 mm överlapp.

Hur tjockt kan man bygga med gipsputs i varje påslag?
Om underlaget tillåter, kan man bygga upp till 50 mm i varje påslag.

Har en innervägg i källaren murad med betonghålsten, vad kan jag använda för bruk att putsa med?
Du kan använda Finjas Grundningsbruk A + Putsbruk B eller C, du kan även använda dig av Finjas Gipsputssystem (se anvisningar på www.finja.se)

Har en betongsockel under mark som behöver lagas, vad kan jag använda för bruk?
Beroende på skadornas omfattning och tjocklek, men normalt går det använda Cementbruk A eller vid mindre lagningar Bemix 310 Hightech.

Ska putsa om en tegelfasad utomhus, vad kan jag använda för bruk?
Vid normala förutsättningar använder du Grundningsbruk A, ev. nätar ytan, sedan putsbruk C eller vid utsatta lägen Putsbruk B, man kan sedan med fördel applicera någon av Finjas genomfärgade ädelputsvarianter.

Hur ser jag vad för typ av puts jag har på mitt hus?
Svårt att generalisera, många faktorer spelar in exempelvis vad det är för underlag! men kalkputs användes i större utsträckning före WW 2, efter WW 2 blev KC puts (kalk / cement) vanligare. Kalkbruk är vitt, sprött och hårdare på ytan än längre in, KC bruk är lite mer åt det gråa hållet och är lika hårt rakt igenom.

Kan man putsa på Kalkbruk E med Putsbruk C?
Nej! Man bör använda "hårdast" bruk innerst. A, B osv.

Hur lång hållbarhet är det på Finjas putsbruk?
12 månader från tillverkningsdatum om den förvaras torrt och i oöppnad förpackning, Förutom Finjas kalkbruk där lagringstiden är 24 månader.

Jag har en gammal putsad fasad som jag vill putsa om, Måste jag knacka ned all puts som sitter uppe?
Nej, du kan välja att använda Finja ROT-putssystem, då räcker det oftast tabort löst hängande puts, samt återlaga putsen till befintlig nivå, så att du får en jämn yta att utgå ifrån, för att sedan applicera ROT-putssystemet.

Hur får jag enklast reda på vilket bruk som är lämpligast att använda när jag ska putsa?
Gå in på Finjas hemsida www.finja.se och välj "Produkter" sedan "Torrbruk". Där finns en utmärkt orange broschyr som heter "Hjälp vid putsning". Den finns också att hämta ute hos Finjas återförsäljare.

Varför ska det starkaste skiktet på en puts vara innerst?
Finns risk att det starka skiktet "drar" sönder det svagare underliggande skiktet.

Jag har en yttervägg som är murad med lättbetong, typ Siporex eller H+H. Vad ska jag putsa väggen med?
Lättbetongtillverkarna föreskriver lågalkaliska bruk. Invändigt kan man använda Finja Putsbruk C Lågalkaliskt eller Finja Tunnputsbruk. Utvändigt grundas först med Finja Grundningsbruk A, sedan görs utstockningsputsen med Finja Putsbruk C Lågalkaliskt.

Kan man strunta i putsnätet om man använder putsbruk med fiber?
Nej.

Vad betyder GP som står i CE-märkningen för putsbruk?
Att det är ett bruk för allmänna ändamål.