Vilket håll ska pilen på lättklinkerbalkarna peka på?
Pilen i änden på balkarna ska peka uppåt, p.g.a. armeringen i balkarna.

Har fått ojämn färg på fogar i tegelvägg.
Kan bero på flera olika orsaker, här är några exempel: tilldragning av fogarna vid olika torktider, ojämnt sug i vägg, olika långa blandningstider, frost samt regn.

Vad är en dilationsfog samt dess uppgift?
Dess främsta uppgift är att särskilja samt ta upp rörelser mellan olika byggnadsdelar som kan uppstå p.g.a. temperaturskillnader.

Kan man mura när det är kallt ute?
För murning vintertid kan man använda frostskyddsmedel i murbruket i kombination med vinteråtgäder! Några exempel på lämpliga vinteråtgärder för att förhindra bruk att frysa sönder är användning av varmvatten vid blandning (brukstemp max 40° C) , intäckning samt värmetillförsel av arbetsstället samt se till att materialet ej är för nedkylt / fruset före användning.

Vad är Torrbruk?
Fabriksblandat bruk där man endast tillsätter vatten.

Ska göra en tillbyggnad med "mexitegel" har Finja något bruk man kan använda?
Finja har ett bruk som är anpassat för stenen (Murbruk B för kalksandsten) och som har en vit kulör.

Behöver man ha bruk i stötfogarna när man murar lättklinkerblock över mark.
Nej! Man kan oftast använda sig av stötfogsfri strängmurning, det innebär att man lägger 2 parallella strängar bruk som liggfog samt att blocken placeras stumt mot varandra utan bruk i stötfogen.

Ska mura en långmur med Finjas lättklinkerblock har Finja något hjälpmedel för att underlätta / rationalisera påförandet av bruk?
Finja har en murbrukslåda(finns till olika block bredder) som man placerar ovanpå första blockskiftet (anläggningsskiftet)sedan fyller man på den med Murbruk B och skakar / drar den försiktigt framåt, då bildas 2 jämna brukssträngar, sedan lavar man på block efterhand.

Hur kan man lösa dragningen av el / vattenrör i Ergothermväggar, om man inte vill ha ledningarna synliga?
Efter att väggarna är uppmurade kan man exempelvis använda sig av en spår / dosfräs för infällning av rör, sedan nätkompletterar man överspåren samt lagar i håligheter innan väggen slutligen putsas.

Ska mura en större byggnad med lättklinkerblock vad kapar man lämpligtvis blocken med?
Finja har en blockklipp för kapning av block i sitt sortment, är det mycket snedavinklar (exempel gavelspetsar) som skall kapas används med fördel en blockbandsåg, men även vinkelslip, Alligatorsåg samt yxa fungerar.

Ska mura en källargrund med Finjas 29 cm murblock, undrar hur mycket murbruk det går åt cirka per m²?
För fullfogsmurning och normal fogtjocklek går det cirka 58 kg / m².

Hur lång är användningstiden för tillrett murbruk B?
Cirka 2 timmar, tid kan variera bl.a. beroende på temperatur och vind. (Obs! bruk som börjat hårdna får inte återuppröras).

Hur mycket upplag behöver en lättklinkerbalk?
Minst 250 mm på varje sida.

Hur länge kan man lagra Torrbruk (Murbruk och Putsbruk)?
12 månader i torra lokaler.

Hur fungerar frostskyddstillsatsen?
Den sätter ner bruksblandningens fryspunkt och förhindrar därmed för tidig frysning som förstör brukets hållfasthet. Använd inte frostskyddstillsats vid putsning!

Hur får jag enklast reda på vilket bruk som är lämpligast att använda när jag ska mura?
Gå in på Finjas hemsida www.finja.se och välj "Produkter" sedan "Torrbruk". Där finns en utmärkt gul broschyr som heter "Hjälp vid murning". Den finns också att hämta ute hos Finjas återförsäljare.

Vad ska jag använda för bruk när jag murar lättbetong t ex Siporex eller H+H?
Till lättbetong ska alltid användas lågalkaliska bruk, t ex Finja Murbruk B nr 3371 eller Finja Tunnfogsbruk nr 3021.

Vilket bruk ska jag använda när jag ska göra en omfogning av ett befintligt murverk?
Vid omfogning av ett murverk ska användas ett bruk med samma hållfasthet som det ursprungliga bruket. Används ett starkare bruk skall fogarna kratsas ur minst 30 mm.

Hur mycket murbruk får jag ut av en säck 25 kg Finja Murbruk B?
Ca 16 liter färdigt murbruk

Vilket bruk är lämpligt när man murar glasbetong (glasblock)?
Finja Cementbruk A. Blanda ganska torrt bruk eftersom glasbetongblocken har dålig uppsugningsförmåga.

Vilken färg är det på Finjas säckar med murbruk?
De är gula på vit botten

Tidigare delades murbruken upp i hållfasthetsklasser, t ex A-bruk och B-bruk. Numera håller man på att gå över till andra beteckningar, s.k M-klasser. Hur översätter man dessa?
Från starkast till svagast: A-bruk = M10, B-bruk = M2,5, C-bruk och D-bruk = M1

Hur vet jag om ett murbruk från Finja är CE-märkt?
Titta i första hand på säcken. Där ska finnas CE-symbolen. Man kan också gå in på Finjas hemsida och söka upp produktinformationen. Där finns en s.k. prestandadeklaration som är ett bevis på att produkten är CE-godkänd.