Vilket bruk använder man till Finjas fasadputssystem Iso-Fin och Iso-Min?
Glasfiberbruk A.

Vilket Finja fasadputssystem har luftspalt?
Iso-Vent och Iso-Fin med luftspalt.

Vilket är minsta isolertjockleken på vårt luftade fasadputssystem?
Iso-Vent 30 mm och Iso-Fin med luftspalt 50 mm.

Vilket putssystem med isolering ska man använda ner i mark?
Iso-Fin.

Vilket infästningsdjup gäller för Finjas fasadputssystem i lättklinker, lättbetong och tegel?
Min.70 mm.

Hur många skikt putsbruk lägger man på Finja fasadputssystem Iso-Plus?
Två putsskikt.

Vad bör det längsta måttet vara mellan rörelsefogar på Finja Iso-Plus?
15 meter.

Finns det något fogfritt Finja fasadputssystem med isolering?
Nej.

Hur många infästningar / m ² är det minsta som kan användas?
4,3 st /m ².

Hur långt får avståndet i sidled från rörelsefog till första infästning som mest vara?
150 mm.

Vilken fraktion har putsbruken till Finjas fasadputssystem?
0-3 mm.

Vilket Finja putssystem användes när det inte är behov av isolering utan enbart ny puts?
Finja Rotputs-system.

Vilken bearbetning av puts ger bästa vidhäftning för efterkommande ytbehandling?
Våfflad eller spikriven yta.

Vilken är lägsta temperatur som gäller vid putsningsarbeten?
+5 ° C.

Hur väderskyddar man bäst putsen oavsett årstid?
Regntak och ställningsväv.

Vilket formulär skall alltid fyllas i för att garantier och försäkringar skall gälla?
Egenkontroll.

Hur mycket Glasfiberbruk A går det på cellplast?
Cirka.18 kg / m ².

Hur mycket Glasfiberbruk A går det på mineralull?
Cirka 23 kg / m ².

Hur mycket Grundbruk B går det på Iso-Plus?
Cirka 20 kg / m ².

Hur mycket Stockbruk C går det på Iso-Plus?
Cirka 18 kg / m ².

Hur lång tid ska man vänta mellan putsskikten Grundbruk B och Stockbruk C?
Minst 2 dygn.

Är det fibrer i Grundbruk B?
Ja.

Är det fibrer i Stockbruk C?
Ja.

Är Finjas bruk på isolering oorganiska?
Ja.