Hur är komforten i lättklinkerhus?
Husen håller en relativt jämn inomhustemperatur p.g.a. värmetrögheten i kulorna, värmen tas upp och lagras i blocken, vid överskott och avges sedan långsamt. Dessutom tillåter blocken väggen att "andas" vilket ger en bra fuktbalans.

Varför rekommenderar Finja grundplåt till Ergothermblocken?
Grundplåten har bl.a. som funktion att tjänstgöra som glidskikt mellan grund och vägg pga. olika temperaturrörelser i grund och vägg. Utan glidskikt ökar risken för sprickor i ytterväggen. Även en s.k grundisoleringspapp kan användas som glidskikt.

Hur mycket belastning tål en lättklinkerbalk?
Det varierar beroende på balkens längd och på balkens bredd. Se Finjas arbetsanvisningar för uppgifter om tillåten bestning.

Vilket håll ska pilen på lättklinkerbalkarna peka på?
Pilen i änden på balkarna ska peka uppåt, p.g.a. armeringen i balkarna.

Behöver man ha bruk i stötfogarna när man murar lättklinkerblock över mark?
Nej! Man kan oftast använda sig av stötfogsfri strängmurning, det innebär att man lägger 2 parallella strängar bruk som liggfog samt att blocken placeras stumt mot varandra utan bruk i stötfogen. För ytterligare info, se Finjas arbetsanvisningar.

Ska mura en långmur med Finjas lättklinkerblock. Har Finja något hjälpmedel för att underlätta / rationalisera påförandet av bruk?
Finja har en murbrukslåda(finns till olika block bredder) som man placerar ovanpå första blockskiftet (anläggningsskiftet) sedan fyller man på den med Murbruk och skakar / drar den försiktigt framåt. Då bildas två jämna brukssträngar, sedan lavar man på block efterhand.

Hur löser man dragningen av el / vattenrör i Ergothermväggar, om man inte vill ha ledningarna synliga?
Efter att väggarna är uppmurade kan man exempelvis använda sig av en spår- / dosfräs för infällning av rör, sedan nätkompletterar man över spåren samt lagar i håligheter innan väggen slutligen putsas färdig.

Ska mura en villa med lättklinkerblock. Vad kapar man lämpligtvis blocken med?
Finja har en blockklipp för kapning av block i sitt sortment och den fungerar utmärkt till massiva block men inte till isolerade block. Till Ergothermblock är är en bandsåg med specialklinga det allra bästa men även en s.k alligatorsåg av proffskvalité fungerar utmärkt. Till Finja Fördelblock fungerar en vinkelslip med 230 mm klinga utmärkt.

Hur många lättklinkerblock / Murblock går det på en m²?
Det åtgår 8,3 block per m². Undantaget är Ergotherm 400 där åtgången är 10 block per m²

Vilken tryckhållfasthets-klass har Finjas massiva murblock resp Finjas Murblock Fördel?
Båda blocktyperna tål samma belastning och tillhör hållfasthetsklass 3 MPa (MegaPascal). Massiva murblock kan även tillverkas i klass 5 Mpa, blocken blir då tyngre och kan lämpa sig väl till väggar där särskilda ljudkrav ställs.

Hur mycket upplag behöver en lättklinkerbalk?
Minst 250 mm på varje sida om öppningen. Pilen i balkänden ska alltid peka uppåt.

Är lättklinker en ny produkt?
Nej. Lättklinker började tillverkas samt användas i Sverige på 60-talet och är därmed ett väl beprövat byggmaterial.

Kan lättklinker brinna?
Nej. Lättklinker är obrännbart.

Är lättklinker ett beständigt material?
Ja, materialet består av keramiskt bränd lera och kan omöjligen brinna, ruttna eller mögla. Skadedjur tycker heller inte om lättklinker.

Måste man ytbehandla lättklinkerblock i ytterväggar?
Ja, genom putsning eller slamning på lättklinkern. Då blir väggen i stort sett lufttät men ändå diffusionsöppen. För ytterligare info, se Finjas arbetsanvisningar.

Ergotherm Plus 400 har ett U-värde på 0,13 W/m2 K. Vad blir tjockleken på en oisolerad massiv lättklinkervägg för att uppnå samma goda U-värde?
Ca 1,8 meter

Finns Murblock av lättklinker i en lägre klass (tryckhållfasthet) än 3 MPa?
Ja, av andra fabrikat. Men Finjas block finns inte i lägre (svagare) klass än 3 MPa

Finns Murblock av lättklinker i en högre klass än 3 Mpa?
Ja. Finja tillverkar 5 Mpa block samt även 10 MPa på beställning.

Till vilken typ av byggnader lämpar sig Finja Ergotherm?
Ergothermblocken används till bärande ytterväggar i villor, radhus, förskolor etc. Dock ej för väggar under mark.

Till vilken typ av byggnader lämpar sig Finja Isolerblock?
Finja Isolerblock lämpar sig bäst som murblock i ytterväggar till bl.a. kontor, butik, garage, fritidshus, lager-, fabriks-, ekonomi- och lantbruksbyggnader. Vid högre isoleringskrav användes Finja Ergotherm. Finja isoIerblock kan även användas under mark i källar- och souterrängvåningar.

Varför använder Finja EPS Cellplast som isolering i sina block och inte polyuretan?
EPS Cellplast är ett betydligt miljövänligare alternativ än polyuretan. Polyuretan avger isocyanater vid såväl tillverkning som förbränning och ska därför undvikas.

Vad är det för skillnad på ett ISO-block och ett Isolerblock?
Isolerblocket tillverkas av Finja medan ISO-blocket tillverkas av en annan fabrikant.

Vad är den största materialmässiga skillnaden mellan Finjas Ergothermblock och Webers ISO-block?
Finjas Ergothermblock är isolerat med miljövänlig EPS Cellplast. Webers ISO-block är isolerat med polyuretanskum (PU) som avger miljöfarliga isocyanater vid tillverkning och vid förbränning.

Varför är det extra viktigt när man murar Ergotherm, att använda U-block i översta skiftet (som takstolarna eller bjälklag vilar på)
Allra viktigast är att U-blocken ser till att lasten från takstolarna fördelas på såväl den inre som den yttre delen av Ergothermväggen. Dessutom ger U-blocken en sammanhängande "krans" vilket ger en säkare förankring av takstolarna.