Vad är en blow-out vid användning av Snigeldynamit?
Det är när snigeldynamiten med kraft blåser ur hålet som man hällt snigeldynamiten i.

Vad beror det på att man får en blow-out vid användning av Snigeldynamit?
Om blandningsvattnet eller stenen är väldigt varma ökar risken vid påfyllningstillfället. Risken ökar också om hålet är diamantborrat eller över 40 mm.

Varför händer det ingenting när jag hällt Snigeldynamit i borrhålen?
Det är viktigt att man håller sig till blandningsförhållandena som står i broschyrer, på förpackningen och på produktbladet. Man bör inte tillsätta mer vatten än vad som anges. Dessutom är det viktigt att man blandar materialet väl, med en snabbgående borrmaskin och visp. Till en början ser det klumpigt ut, men fortsätter man ett tag till får det en rinnande konsistens. Följ även borrscheman och avstånden mellan hålen.

Vad gör jag med snigeldynamiten om inget hänt på några veckor?
När snigeldynamiten har haft sin expansion och det inte har verkat något kan man blåsa ur hålen med luft. Det blir till ett pulver, tänk på att skydda ögonen då det är kalkbaserat.

Hur mycket Snigeldynamit går det åt?
Har man borrat 35 mm stora hål så går det 1,8 kg per löpmeter. 10 kg räcker till 5,6 meter.

Vilken Unitherm brandskyddsfärg har jag till stål?
Om stålet är inomhus heter produkten Unitherm Safir och är stålet utomhus Unitherm Brilliant.

Hur mycket Unitherm går det åt på stål inomhus?
Det beror på flera faktorer, vi behöver veta vad det är för brandklass, utnyttjandegrad och typ av stål. Sedan står det i tabellerna på vår hemsida. Är det ändå oklart, så kontakta oss så hjälper vi dig.

Går det att brandskyddsmåla trä utomhus med Unitherm?
Nej, egentligen inte. Möjligen under takfot i väderskyddat läge och där det inte är utsatt eller risk för eventuell kondens.

Hur mycket köldtillsats ska jag blanda i bruket?
Cirka 5 % av bindemedelsvikten. Se tabell på hemsidan.

Vad bör man tänka på när man gjuter golv vid en badrumsrenovering som sen skall spacklas?
Torktiden (10 cm betong behöver minst 30 dagars torktid vid +20° för att nå RF 90%) Bemix P3 är snabbtorkande RF 85% efter 2 dygn vid +20°.

Vad är minsta gjuttjocklek för Bemix produkter?
Se respektive produktblad. Annars är tumregeln 3 x max ballast alltid minsta gjuttjocklek. d.v.s. 1 mm ballast x 3 = 3 mm tjocklek. 4 mm ballast x 3 = 12 mm.

Vad ska borrdiametern vara vid fastgjutning av bult?
Från järn eller gods som ska gjutas fast, ska det vara 3 x max ballast till hål vägg runt om. D.v.s. jag ska gjuta fast ett runt järn om 24 mm med en produkt som har 1 mm ballast gäller: 3 x maxballast 1 mm = hål diameter minimum 24+3+3=30 mm.

Vart kan jag köpa Bemix Bruk?
Sök Återförsäljare på vår hemsida, eller kontakta oss så hjälper vi dig att hitta närmaste åf.

Hur många säckar är det på en pall?
Det är alltid 40 säckar på en hel pall. Det vill säga 1 ton.

Hur mycket får jag ungefär ut ur en säck Bemix bruk?
Varje säck innehåller 25 kg, det ger 12,5 liter.

Bemix Köldbruk härdar alldeles för fort, vad ska jag göra?
Bemix Köldbruk är en snabb produkt och härdar snabbast om man använder kallt vatten. För att få den att bli lite långsammare bör man använda varmt vatten, men den är ändå snabb.

Vad kan jag använda för bruk på broar?
Bemix A3, Bemix A3 FF och Bemix Standard är Certifierade enligt AMA Anläggning som undergjutningsbruk, men även Bemix 310 som fog- och lagningsbruk.

Jag har bråttom att riva formen, vilket material ska jag använda?
Har du bråttom att riva form ska du använda Bemix Köldbruk.

Går det att gjuta med Bemix bruk i minus°?
Ja, om man inte har ett material färdigblandat med köldtillsats går det alldeles utmärkt att tillsätta Bemix Köldbetongtillsats. Det kan doseras ner till -15 ° C.

Jag kan inte sätta form, vad ska jag ha för Bemix material?
Bemix 310 och Bemix F4 är tixotropa material, det innebär att konsistensen påminner om modellera. Dessa flyter inte ut och är lämpliga till lagningar och fogningar. De är även expanderbruk och krymper minimalt.

Vad är expanderbruk?
Det är ett material som krymper minimalt. I torrbruk tillsätter man vatten, när vattnet dunstar så krymper det. Krympningen går att kompensera genom användning av ett expanderbruk.

När använder jag ett expanderbruk?
Vid olika typer av undergjutningar som t.ex. traversbanor, maskinfundament och pelare.

Ge mig 3 goda råd för att lyckas med min undergjutning!
Förvattna, eftervattna och täck med plast. I och med dessa 3 enkla åtgärder minskar risken för uttorkningssprickor.

Går det att få Bemix bruk i större förpackningar?
Ja, allt material går att få i storsäck om 1 ton. Minsta kvantitet är 5 ton, tag kontakt med oss så hjälper vi dig.