ENG
frågor & svar   |    sök återförsäljare   |    lediga tjänster   |    åf-sidor   |    e-handel    |    pressrum

Betong som koldioxidfälla

Visste du att all exponerad betong, både inne och ute, fungerar som en stor koldioxidfälla? All betong världen över binder varje dag betydande mängder av koldioxid genom att den karbonatiserar.

Omsorgen om vår miljö och arvet till våra barn ligger oss alla varmt om hjärtat. Varje år samlar FN in uppgifter om utsläpp som påverkar jordens miljö. Alla länder sänder uppgifter till klimatrapporteringssystemet. En hel del fokus läggs på utsläpp av koldioxid, men man rapporterar även vilka CO2-upptag man har. Sverige rapporterade senast bla att man hade ett upptag av 2 miljoner ton CO2 i skogen.
 

40 000 ton betongkross.

Vid Vin och Sprits gamla fabrik i Årsta i Stockholm har den gamla industribyggnaden förvandlas till40 000 ton betongkross.


Vi vet att det sker en karbonatisering av betongen och att en stor del av den CO2 som frigörs vid cementtillverkningen återtas till betongen inom 100 år. Speciellt snabbt går det då betongens exponerade yta ökas i samband med demolering och krossning när konstruktionen tjänat ut. Rapporteringssystemet har dock en stor brist, man inkluderar idag inte den CO2-uptagning som sker i betong. Varför är det på det viset?

Vetenskapligt underlag Det finns två orsaker till detta, den ena är att vi från cement- och betongindustrin inte har kommunicerat denna möjlighet. Den andra orsaken är att vi inte har tillräckligt med data och vetenskapliga studier kring detta faktum. För att få gehör bland våra politiker för att upptagningen av CO2 i betongen ska tillgodoräknas måste vi visa ett ovedersägligt vetenskapligt underlag.

Lyckligtvis pågår sedan några år tillbaka arbeten med att ta fram dessa underlag. Ett av dessa förväntas färdigställas under 2010. Det är ett svenskt projekt med deltagare från Cementa, IVL, LTH och CBI, med stöd från Konsortiet för finansiering av grundforskning inom betongområdet.

När det underlaget finns så kommer FN:s klimatrapporteringssystem att visa en mer riktig bild av hur betongbyggandet gynnar vår miljö.

Källa: Informationsbrev från Cementa AB, Kundkontakt, oktober 2009

 FaceBook!  Twitter!  LinkedIn!     Följ Finja

Publicerad: 2009-10-23     Uppdaterad: 2009-10-23

../style/image/show-prev.gif   ../style/image/show-next.gif

Fler nyheter

 

Följ Finja